Symposium 2021

Symposium woensdag 16 juni 2021 – Helse Liefde

Datum: Woensdag 16 juni 2021.
Locatie: Bergerweg 23 6085 AS Horn (Beatrixzaal)
Indien de corona maatregelen het niet toelaten vindt het symposium online plaats via ZOOM. Hiervan krijgen deelnemers tzt de link.

Duur: Gehele dag 9.00 uur tot 16.30 uur.
Deelnemers kunnen zich voor de gehele dag inschrijven, maar ook voor een dagdeel van 9.00 uur tot 12.00 uur óf van 13.15 – 16. 30 uur.

Kosten:
Gehele dag € 125,-
Dagdeel: € 75,-

Na betaling is de aanmelding definitief:
NL22 RABO 0362 0420 71
TNV Expertisebureau Helse Liefde
Ovv NAAM en ACHTERNAAM en symposium

Dit symposium is geaccrediteerd bij SKJ en mensen ontvangen na deelname een certificaat.

Deelnemen aan het symposium?

Meld je hier aan

Programma

9.00 – 10.00
Signalering, hartslag van bestrijding mensenhandel
Theo Hendrickx

De lezing benadrukt de noodzaak van signalering op meerdere niveaus van de maatschappij. De spreker is overtuigd dat bij onvoldoende signalering, beperkte gegevensverwerking en screening de hartslag van de bestrijding van mensenhandel wordt weggenomen. Er zal ingegaan worden op de verschillende aspecten van signalering en een nieuw praktijkgericht beoordelingsmodel wordt geïntroduceerd.

10.05 – 11.05
Helse Liefde op social media?
Lei Seuren

In deze workshop gaan we kijken naar de leefwereld van de jongeren op sociale media. Wat drijft hun, waar liggen hun kansen en waar zijn de valkuilen. Het is een interactieve workshop waarin je vanaf het begin geboeid zal zijn. De workshop is doorspekt met video’s en praktijkvoorbeelden. Kom meekijken in de wereld van Instagram, Snapchat, Tik Tok, Among Us etc.

11.20 – 12.00
Ervaringsdeskundigen nemen jullie mee in hun verhaal en wereld van mensenhandel.

Lunchpauze: 12.00 – 13.00 uur

13.15 uur tot 14.30 uur
1e ronde verdieping sessie

14.45 uur tot 16.15 uur
2e ronde verdieping sessie

16.30 uur
afsluiting met hapje en drankje en mogelijkheid tot netwerken.
Voor het middagdeel kan je kiezen uit de verdieping sessies hieronder. We doen er alles aan om je bij je 1e voorkeur verdieping sessie in te delen.

Verdiepingssessies middag deel

Verloren zelf – Over rouw bij slachtoffers van mensenhandel
Gertie Mooren en Roel Verheggen.

Slachtoffers van mensenhandel/loverboys leven altijd met een (traumatisch) verlies. Ook wanneer ze niet meer in ‘het circuit’ zitten. Je ziet dit meestal niet, maar het ís er wel en het zal altijd blijven. Denk bv. aan verlies van veiligheid en vertrouwen, verlies van jezelf, verlies van identiteit. En ook geheimen, flashbacks, gevoelens als schuld, schaamte, spijt en angst zijn thema’s die horen bij verlies. Wat doet dit met een slachtoffer? Wat heeft hij/ zij dan nodig? Wat was er nodig geweest om het te voorkomen? In deze workshop belicht Gertie Mooren (onzichtbare) verliesthema’s die spelen bij slachtoffers en ook bij hun naasten. Roel Verheggen zal als ervaringsdeskundige bij elk thema zijn eigen verhaal vertellen.

 

“Jazeker…. Mensenhandel bestaat ook op (jouw) school” Over het belang van preventie in het onderwijs.
Kailey Hendrikx en Carla Stals

Preventie neemt een belangrijke plek in binnen het hedendaagse jeugdbeleid. Het onderwijs is een krachtige context om preventieactiviteiten plaats te laten vinden. Middels onze voorlichting willen wij het bewustzijn van leerlingen stimuleren en willen wij samen op zoek gaan naar een afgestemde balans tussen hen alert en bewust maken EN ze weerbaar maken. Voor leerkrachten en andere disciplines op school is het belangrijk om signalen van mensenhandel te herkennen en te weten hoe je moet handelen in het belang van leerlingen, ouders, opvoeders, professionals en samenwerkingspartners.

Hun verleden is niet hun Toekomst
Systeemgericht werken met slachtoffers van Mensenhandel.
Lienja van Eijkern

Bij slachtoffers van mensenhandel, in het bijzonder ‘loverboys’, gaat het meestal om combinaties van zorgen en/of problemen met de ouders, gezin en de omgeving. Vanwege de complexiteit is een specifieke systeemgerichte aanpak noodzakelijk die alle betrokken partijen voldoende aandacht en ondersteuning geeft om de zelfredzaamheid te vergroten, gebeurtenissen te verwerken en een duurzame veiligheid te realiseren.

 

“Het niet pluis gevoel”
Yvonne Orbon en Katrien Grootaers

Het zicht op minderjarige slachtoffers van mensenhandel is nog steeds onvoldoende. Het is belangrijk dat professionals zich realiseren dat jongeren in de jeugdhulpverlening extra kwetsbaar zijn voor mensenhandel en dat zij daarom een belangrijke rol hebben in het signaleren van mensenhandel. Naast signalering is training en kennisontwikkeling belangrijk zodat professionals en (residentiele) teams, zich toegerust voelen en weten hoe ze moeten handelen indien seksueel overschrijdend gedrag en mensenhandel plaatsvindt in de groep, of op het terrein van je eigen organisatie. Over het belang van duiden en professioneel handelen met het vlaggensysteem als “kapstok”.

Ben jij bij hét symposium over mensenhandel van 2021?

AANMELDEN