Slachtoffers

Iedereen kan slachtoffer van een loverboy worden. Grotendeels zijn dit meisjes of jonge vrouwen. In mindere mate kunnen ook jongens slachtoffer worden van loverboys. De hierna verstrekte informatie richt zich grotendeels op meisjes en jonge vrouwen maar is ook voor een gedeelte van toepassing op jongens die onder invloed staan van loverboys. Opgemerkt dient te worden dat de signalen ook aanwezig kunnen zijn zonder dat er sprake is van loverboyproblematiek. We spreken dan van afhankelijkheidsproblemen waaronder huiselijk geweld of eergerelateerd geweld.  De hoeveelheid aan signalen en snelheid van gedragsveranderingen bepalen samen de mogelijkheid van emotionele afhankelijkheid aan een loverboy.

Definitie slachtoffer loverboy

Jonge mensen (mannelijk/vrouwelijk) , die door – indringende – emotionele manipulatie , intimidatie en geweld in een ernstige intensiteit van emotionele afhankelijkheid worden gebracht en daarna tot seksuele handelingen of andere strafbare feitelijkheden bewust of onbewust worden gedwongen

Bekijk onze informatie film over loverboys

Bekijk het filmpje

Proces emotionele afhankelijkheid

Wij herkennen in de navolgende fasen het emotioneel afhankelijk (verliefdheid) maken van een slachtoffer. 1: Verliefdheid/ emotioneel contact: de loverboy vertelt het slachtoffer dat zij heel bijzonder voor hem is en zorgt door aandacht en attentie dat zij zich emotioneel verbonden gaat voelen (verliefdheid). Dreiging kan ook tot emotionele afhankelijkheid leiden.

2: Grensverleggingen: de loverboy ondersteunt het slachtoffer om grenzen te verleggen waardoor zij snel bruikbaar wordt voor prostitutie of andere criminele activiteiten.

3: Hersenspoeling / indoctrinatie: de loverboy en het systeem waarin hij verkeert leggen steeds meer druk op het slachtoffer, zorgen voor twijfel en verwarring waardoor het slachtoffer nauwelijks tot geen keuzes of verantwoordelijkheid voor zichzelf kan dragen.

4: Ultieme gehoorzaamheid afdwingen: de loverboy dwingt en misbruikt het slachtoffer zonder dat er nog verweer aanwezig is; anderzijds denkt het slachtoffer dat zij uit liefde de loverboy ondersteunt bij zijn problemen en keurt hem in alles goed ondanks dat het niet goed voelt.

5: Ontmaskering: het slachtoffer begint te onderkennen dat de relatie niet goed is en dat zij problemen krijgt met de situatie waarin zij zich bevindt. Er treedt zelfbewustzijn op. De loverboy zal in deze fase enerzijds veel druk door dreiging en geweld op haar leggen, anderzijds haar proberen te paaien door cadeaus en extra aandacht. Vaak begint de cyclus weer bij fase 1 en denkt het slachtoffer dat de relatie toch goed is.

6: Zelfbehoud: het slachtoffer kan de situatie niet meer aan en wil bij de loverboy weg en uit het criminele systeem stappen. Dit is een gevaarlijke fase aangezien de loverboy om meerdere redenen haar niet wil laten gaan. Zij zorgt niet meer voor inkomsten maar weet vaak ook veel van de criminele omgeving wat zeer bedreigend voor de loverboy en zijn systeem kan zijn. Er is hoog gevaar voor het slachtoffer.

7: Losmakingsproces: het slachtoffer vlucht en heeft veiligheid nodig. Een lange weg tot herstel wordt aangegaan.

KENMERKEN

 • dure kleding, juwelen, vaak veel geld met onduidelijke afkomst
 • tatoeage (naam) in nek of armen / soms ook tattoo barcode
 • veel aandacht aan uiterlijk; uitdagende seksueel getinte mode
 • namaak- volwassen vrouw gedrag (Lolitagedrag)
 • negatief zelfbeeld
 • ouders hebben binnen korte termijn nauwelijks tot geen controle meer op hun dochter
 • vreemd gedrag, m.n. mobiele telefoon en computer gebruik, facebook, chatten, zichzelf met foto’s en uitdagende tekst presenteren
 • verwondt zichzelf
 • obsessief seksueel – uitdagend – gedrag
 • vermijdt het onderwerp prostitutie of projecteert dit op anderen
 • grote angst voor lichamelijk contact
 • hoog internet gebruik

GEVOLGEN

 • verslaving (drugs, alcohol)
 • traumatisering door geweld en schokkende voorvallen
 • verkrachting; seksuele intimidaties
 • dubbelleven (veel liegen)
 • ziekelijk wantrouwen
 • zwangerschap, soms abortus
 • SOA/ HIV
 • karakterverandering, identiteitsaantasting , nooit meer de oude
 • afkeer van eigen lichaam / persoon
 • afhankelijk zijn van anderen; onzeker gedrag
 • angstig blijven, voortdurend bedreigd voelen
 • geen zin meer in leven / doelloos leven / suïcide
 • schulden door leningen, abonnementen
 • moeten verhuizen; afstand doen van eigen omgeving door dreiging en gevaar loverboys

Herkent u deze signalen? Meld u anoniem.

CONTACT