Preventie

Preventie

De doelstellingen betreffende preventie zijn:

 • inzicht geven over onder andere aan kinderen op basisscholen, jongeren op middelbare scholen en hun ouders en leerkrachten, over de gevaren van loverboys, signalen, kenmerken, werkwijze en de negatieve gevolgen
 • programma’s ontwikkelen tot verbetering van preventiemethoden
 • ondersteunen van professionals zodat goede hulpverlening kan worden geboden
 • opleidingen, bij- en nascholingen tot verbetering van professionele kwaliteiten

VOORLICHTINGEN

Helse Liefde voorziet in voorlichting- en preventieprojecten voor scholen, docenten, beroepsgroepen, ouders en jongeren om meer inzicht te krijgen over het onderwerp loverboys, hun werkwijze en hun slachtoffers. De voorlichting geeft per doelgroep specifieke informatie en wordt daarop afgestemd.

Docenten krijgen informatie over het omgaan met signalen en de aanwezigheid van slachtoffers of loverboys op hun school.

Ouders krijgen inzicht in de gedragspatronen van hun jongere en de omgang daarmee.

Beroepsgroepen krijgen inzicht in de systematiek van loverboys en de gedragspatronen van slachtoffers en de ondersteuning, begeleiding en therapeutische (on)mogelijkheden.

Scholieren krijgen informatie over de werkmethoden van loverboys, gevolgen en mogelijkheden om zich te beschermen of los te maken van een loverboysysteem.

De voorlichtingspakketten worden al jarenlang met succes voor scholen gebruikt en steeds naar de laatste ontwikkelingen geactualiseerd. Velen hebben al hun voordeel behaald door het volgen van deze voorlichtingen en trainingspakketten. Uit de vele evaluaties blijkt dat het aanbod hoog gewaardeerd wordt door vele doelgroepen. Vanaf 2018 bestaan ook de mogelijkheid om een ervaringsdeskundige aan het woord te laten. 

NIEUW 

Het volledige preventieprogramma bestaat vanaf 2015 uit een groot aanbod dat op ´maat gesneden´kan worden.

Voor groep 8 van de basisschool is ´Wolf in schaapskleren´ ontwikkeld. Het pakket biedt de jongere inzicht in de werkmethode van loverboys en omgang met internet. Daarnaast krijgen de kinderen advies op welke manier zij signalen kunnen herkennen en wat zij daarmee kunnen doen. Doel is om kinderen voor te bereiden op de overgang naar de middelbare school en de onzekerheden die hen kwetsbaar kunnen maken voor loverboys.

Voor meiden vanaf 13 jaar wordt het programma ‘Helse Liefde’ aangeboden waarin uitgebreid inzicht wordt gegeven in de methoden die loverboys toepassen en de gevolgen daarvan. Het inzicht biedt de meiden preventieve handvatten om signalen tijdig te herkennen en adequaat te reageren. Ook wordt aandacht besteed aan eigen strafbaar gedrag en de gevolgen daarvan.

Voor jongens vanaf 13 jaar wordt het programma ‘Ken je grens’ aangeboden waarin veel aandacht wordt besteed aan grensoverschrijdend gedrag, handelingen van uitbuiting en gedragingen die strafbaar zijn in relatie tot meiden. Beide preventieprogramma’s kunnen gelijktijdig of afzonderlijk worden aangeboden.

Voor bijzonder onderwijs worden preventieprojecten op de doelgroep afgestemd.

In 2018 zal een speciaal programma voor migrantenmeisjes worden ontwikkeld. Informatie volgt hierover nog.

Voor docenten of beroepsgroepen die bij schooljeugd zijn betrokken wordt zowel een 2 – uur durende voorlichting (basisinformatie) of een meerdaagse opleiding gegeven (zie hiervoor het aanbod van opleidingen).

Trainingen en preventieprojecten kunnen op de doelgroep aangepast worden op de specifieke wensen van de opdrachtgever. Hiervoor kunnen meerkosten worden berekend. Gelieve hiervoor voortijdig een offerte aan te vragen.

Aan voorlichtingen of preventie zijn kosten verbonden. Afhankelijk van wensen, duurtijd voorlichting en bijzonderheden is het raadzaam om vooraf prijsopgave aan te vragen. Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Wilma Thijs via 046-4741622 of email: info@helseliefde.nl

 

Vind hier meer informatie over onze opleidingen

KLIK HIER

Ouders en sociale omgeving

Niet alleen het slachtoffer wordt vaak zwaar getroffen maar ook ouders, naaste familie en sociale omgeving. Zij moeten vaak onmachtig toezien hoe het slachtoffer steeds dieper in de problemen raakt, zich isoleert van haar omgeving en nauwelijks aanspreekbaar is. Veel – vaak heftige – emoties spelen een rol tijdens de contactmomenten met het slachtoffer. Ouders, familieleden en sociale omgeving blijven vaak met stil verdriet achter en ervaren vaak veel onbegrip en ongeloof in hun omgeving.

Goede gespecialiseerde hulpverlening is onontbeerlijk.

Wij bieden speciale opleidingen en trainingen aan om professionals toe te rusten. 

Lees ook het artikel van Blik op Hulp voor meer informatie

Lees het artikel

Signalen voor omgeving

De navolgende signalen kunnen waarschuwen voor mogelijke loverboycontacten. De snelheid van gedragsveranderingen, intentie en het aantal signalen bepalen de urgentie. Heeft u twijfels? Neem gerust contact met ons op.

 • na het weekend vaak schoolverzuim; regelmatig school verzuimen
 • schoolresultaten veranderen negatief; desinteresse in (school)activiteiten
 • verandering in gedrag, drugs, alcohol,seksueel getinte veranderingen, brutaliteit
 • wegloopgedrag
 • leugenachtig gedrag
 • ontwijkend gedrag, trekt zich terug
 • nauwelijks nog informatie over haar persoonlijke leven
 • voortdurend contact met vriend
 • verandering in waarden en normen
 • veel conflicten zowel op school als thuis
 • isoleert zich van gezin en voormalige vriendenkring
 • verkeert veelvuldig in onbekende vriendenkring
 • voortdurend ruzie thuis; voortdurend afzetten tegen ouderlijk gezag
 • grenzen van huisregels structureel overschrijden
 • veranderende vriendenkring; loslaten voormalige vriendenkring
 • wisselend emotionele stemmingen (vaak onverklaarbaar)
 • ontkenning, afwijzen en niet aanspreekbaar op eigen verantwoordelijkheid gedrag
 • depressiviteit
 • hoofdpijnen en spanningsklachten
 • overdreven aandacht voor uiterlijk
 • is vaak moe, soms sterk vermagerd en heeft lichamelijke problemen
 • lichamelijk letsel (blauwe plekken, brandwonden, onverklaarbare breuken)
 • voortdurend contact met de vriend; obsessief contact zoeken met elkaar
 • eetproblemen , aanmerkelijke gewichtsveranderingen
 • SOA ’s / HIV / zwangerschap

Hulp/ tips voor ouders en sociale omgeving

Het slachtoffer raakt door alle gebeurtenissen en manipulatie door de loverboy haar identiteit grotendeels kwijtgeraakt. Iedere vorm van vertrouwen in mensen is vaak zoek,  ook in haar ouders. De navolgende tips kunnen voor een goed contact zorgen:

 • begrip houden – liefde en emotionele afhankelijkheid kan stuurloos worden
 • geduld – herstel van gebrokenheid kost tijd, dit geldt voor iedereen
 • schaamte – niet tegen slachtoffer afzetten voor haar daden
 • terugkeer altijd mogelijk laten – geen hoge drempels want er komt een moment van bezinning
 • praten – door communicatie kan relatieherstel plaatsvinden
 • hulp zoeken – niet alleen voor het slachtoffer maar voor alle betrokkenen
 • contact zoeken– niet nalopen, wel iets laten horen (bijv. mail of kaartje)
 • consequent blijven – durf ook grenzen te stellen. Ongeacht de situatie is niet alles accepteren
 • vergeving noodzakelijk – anders een bittere wortel met veel wrok die herstel van de relatie tegenhoudt
 • geen verwijten, ze weet dat ze vaak fout is maar ook emotioneel gebonden
 • nooit de loverboy afkraken, hij is haar identiteit geworden
 • rekening houden met wisselende stemmingen en tegenstrijdige beslissingen
 • nooit beloven wat niet nagekomen kan worden
 • respect tonen, ook al keurt u alles af wat zij gedaan heeft. Zie de mens, niet de daad
 • geduld tonen en haar de ruimte geven om zelf te laten beslissen
 • accepteer dat ze niet met u wil praten. Schaamte, angst en onzekerheid spelen vaak een grote rol
 • houdt rekening met represailles van daderzijde
 • werk zoveel mogelijk samen met politie en hulpverlening – zij kunnen u het beste ondersteunen en veiligheid bieden

Ouder- en familiegroepen

Ouders en andere naaste betrokkenen kunnen vaak nergens terecht met hun vragen en twijfels. Het delen met andere lotgenoten is nauwelijks georganiseerd hoewel uit ervaringen blijkt dat hieraan duidelijk behoefte bestaat. Helse Liefde heeft vanaf medio 2018 de mogelijkheid om met andere lotgenoten ervaringen te delen en van elkaar te leren. De ouder- en familiegroepen worden begeleid door ervaren groepsleiders van het expertisebureau. Heeft u interesse voor deelname? Neem gerust contact op met ons via het antwoordformulier. Ook persoonlijke ondersteuning van ouders is mogelijk. U kunt met ons contact opnemen.

image

Neem contact met ons op voor meer informatie

KLIK HIER