Opleidingen

In Nederland is het onderwerp ‘loverboys’ of ‘pooierboys’ een steeds actueler onderwerp geworden. Alarmerende signalen, berichtgevingen door de media en probleemsituaties binnen de hulpverlening ondersteunen deze actualiteit. Vanaf 1995 heeft Stichting Manna in Limburg en Brabant ervaring met dit onderwerp opgebouwd door de vele verschillende manieren van aanpak, onderwijs, preventie en hulpverlening. Deze kennis is inmiddels internationaal uitgebreid.

Gezien de complexiteit en de vele invalshoeken is op 6 april 2010 ‘Helse Liefde ‘ opgericht, die zich volledig op dit probleemgebied en mogelijkheden van ondersteuning aan ouders en sociale omgeving, onderwijs en voorlichting richt. Voor een goede professionele begeleiding heeft Helse Liefde een 2-daagse basis opleiding ontwikkeld die hulpverleners en geïnteresseerden voldoende kennis en adviezen biedt om met de meest verschillende problemen binnen dit onderwerp aan de slag te gaan. Het kennisgebied omvat (potentiële) slachtoffers, daders, ouders, hulpverlening alsook de processen betreffende interacties, gevolgen en mogelijkheden van aanpak en begeleiding. De grondgedachte van de basis bij- en nascholing is niet altijd het verliefd maken van het slachtoffer maar de toepassing van emotionele manipulerende tactieken door de daders gericht op de kwetsbaarheid van (potentiële) slachtoffers. Veel slachtoffers zijn niet altijd verliefd maar staan wel onder emotionele manipulatieve psychische druk waardoor zij niet uit de invloedssfeer van loverboys kunnen komen.

Voor het begeleiden van het gezinssysteem is een 2-daagse vervolgcursus ontwikkeld die zowel een introductie is op eergerelateerde problemen als systeemgerichte problemen. Als basis voor de opleiding is het ´3-fasen model´ontwikkeld die in de praktijk heel efficiënt blijkt te werken. 

Gezien het feit dat ruim 40% van de slachtoffers een allochtone achtergrond of migrantenachtergrond bezitten, moet de aanpak en begeleiding anders plaatsvinden. Specifieke problemen kunnen de begeleiding van slachtoffer en sociale systeem ernstig beïnvloeden. Hiervoor werd op verzoek van het werkveld de 3- daagse opleiding eergerelateerd geweld ontwikkeld.

Alle cursussen en opleiding zijn op basis van schriftelijke evaluaties al jarenlang onveranderlijk zeer hoog gewaardeerd. 

 

Basisopleiding Helse Liefde 2-daagse cursus

MEER INFO

Gezinsbegeleiding Loverboy problemen 2-daagse cursus

MEER INFO

Eergerelateerd geweld 3-daagse cursus

MEER INFO

Synthese, samenwerking politie en hulpverlening

MEER INFO

Voorlichtingen en preventie

Voorlichtingen op scholen, preventie-activiteiten, adviesgesprekken en specifieke opleidingen voor professionals kunnen aangevraagd worden bij de administratie via 06-13901149 of info@helseliefde.nl.
U krijgt een offerte op basis van uw wensen en onze mogelijkheden toegezonden.