Loverboys

Wat zijn Loverboys?

Loverboys zijn jonge mannen die meiden en jonge vrouwen emotioneel afhankelijk maken en vervolgens gebruiken voor de prostitutie of op andere manieren uitbuiten. Loverboys zijn voor de Nederlandse Wet mensenhandelaren. Soms worden ook jongens slachtoffer van loverboys. Uit onderzoek is gebleken dat in principe iedere vrouw of man slachtoffer kan worden van loverboys. Loverboys zijn mensenhandelaren en plegen criminele feiten. Zij gebruiken en misbruiken mannen en vrouwen voor hun eigen voordeel.

Wij hanteren de navolgende definitie voor loverboys:

Loverboys zijn mensenhandelaren die vrouwen en/of mannen doelbewust emotioneel afhankelijk maken door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie en hen vervolgens – via dwang, (dreiging met) geweld of een andere feitelijkheid, afpersing, fraude, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, misbruik van een kwetsbare positie van deze vrouwen of mannen – uit te buiten, veelal in de prostitutie maar ook op vele andere gebieden.

Profiel loverboys

Loverboys zijn vaak tussen de 20 en 30 jaar en hebben meisjes die voor hen in de prostitutie werken. Vaak zijn loverboys iets ouder dan hun slachtoffers. Loverboys hebben een laag opleidingsniveau of een niet afgeronde opleiding. De middelbare school is vaak het hoogste opleidingsniveau. Ze zijn veelal op jonge leeftijd aan een criminele carrière begonnen en bekend bij politie en justitie voor gewelddelicten, vermogensdelicten en andere criminele feiten waarbij verschillende veroordelingen op hun naam staan. (Mensenhandel met gebruikmaking van loverboytechnieken is zelden het eerste delict dat zij plegen.)

Loverboys hebben een externe locus of control d.w.z. dat ze zichzelf rechtvaardigen door de verantwoordelijkheid voor hun daden bij anderen of  situaties toe te schrijven aan de omstandigheden waarin zij verkeren. Zij zijn sterk gericht op macht en veel geld. Ze hebben weinig respect voor vrouwen en geringh inlevingsvermogen t.a.v. hun slachtoffers.  Loverboys zijn sociaal zeer vaardig, meesters in het manipuleren en hebben geen schuldgevoelens (anti-sociaal).

image

Werkwijze

Een loverboy versiert en manipuleert meiden of jonge vrouwen om hen emotioneel afhankelijk te maken. Hij benadert heel vaak zijn slachtoffer via internet (internetgrooming), hij geeft haar bewust veel aandacht en koopt mooie cadeaus. Zijn bedoeling is om haar de indruk te geven dat zij bijzonder en belangrijk is. Veel meisjes en jonge vrouwen vallen voor deze avances.

De loverboy schenkt veel aandacht aan het slachtoffer waardoor zij denkt dat hij heel veel om haar geeft. In werkelijkheid controleert hij haar voortdurend. De loverboy zorgt dat zij zich niet aan zijn invloed kan onttrekken. Een korte periode gaat het (soms redelijk) goed totdat de jongen eisen begint te stellen zoals de terugbetaling van zijn cadeaus of zeurt over schulden die hij niet kan betalen. Uit liefde ,afhankelijkheid of angst wil het slachtoffer hem daarbij in de meeste gevallen ondersteunen en maakt schulden, prostitueert zich of pleegt strafbare feiten zoals drugsrunnen.

De loverboy zet het slachtoffer onder druk waardoor zij niet goed meer weet wat ze moet doen. Zij komt in tweestrijd met haar vaak sterke gevoelens. Enerzijds heeft zij de loverboy nodig voor goede gevoelens maar anderzijds heeft zij ook moeite met zijn vaak gewelddadige gedrag. De emotionele afhankelijkheid en gevoelens zijn bij het slachtoffer dermate sterk geworden dat zij de druk van de loverboy niet of nauwelijks kan weerstaan . Daarom blijft zij  tegen haar zin aan zijn eisen voldoen. Veel slachtoffers weten na enige tijd dat hun situatie niet goed is en de relatie fout zit. Vaak heeft de loverboy haar zo ver gekregen dat zij zich heeft afgekeerd van haar familie waardoor zij nauwelijks nog terug kan gaan (isolatieproces). Het meisje voelt zich eenzaam en kwetsbaar omdat haar persoonlijke veiligheden door de loverboy zijn weggenomen. De loverboy dwingt haar om in de prostitutie te gaan werken of andere criminele feiten te plegen (drugsrunnen, winkeldiefstallen, beroving, etc.). Bijna altijd gebruikt de loverboy geweld, manipulatie of bedreigingen waardoor het meisje op zoveel mogelijk gebieden afhankelijk van hem blijft en erg kwetsbaar is. Het is voor het slachtoffer ontzettend moeilijk om onder de invloed van een loverboy uit te komen. Het criminele milieu is zeer bedreigend en gevaarlijk voor haar. Ook haar kwetsbaarheid, trauma´s  en gebrek aan mogelijkheden aan veiligheid of hulpverlening zorgen ervoor dat zij zich niet durft los te maken van haar situatie.

image

SIGNALEN Een loverboy heeft in de meeste gevallen veel geld, ziet er trendy uit en laat zijn slachtoffer in het begin van de relatie vaak nadrukkelijk in zijn rijkdom delen. Vrienden en familie vinden het met grote regelmaat een foute jongen vanwege de manier waarop hij met het slachtoffer omgaat maar het meisje denkt dat iedereen het verkeerd ziet. Hij neemt haar mee naar feestjes of ontmoetingsplaatsen, waar zij met (vaak gedwongen) seks en drugs geconfronteerd wordt. Hij sluit leningen af op haar naam terwijl zij van mening is dat het normaal is om haar vriend te helpen. De loverboy gunt het meisje geen enkele bewegingsvrijheid meer, maar controleert haar voortdurend. Hij chanteert en manipuleert haar en is onvoorspelbaar, soms heel lief en dan plotseling gewelddadig en bedreigend. Vaak doet hij dat openlijk met de zekerheid dat het slachtoffer onvoldoende weerbaar is.

HULP/TIPS Ga nooit op eigen initiatief hulpverlening bieden. Probeer ook niet de loverboy te intimideren, bedreigen of op eigen houtje onderzoek in te stellen. Neem contact op met de plaatselijke politie of hulpverlening. Zij kunnen op professionele manier de loverboy aanpakken en bestrijden.

Herkent u dit? Meld het anoniem

CONTACT