Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Het probleem bij loverboys is de afhankelijkheid van het slachtoffer. Naast loverboyproblemen kan het slachtoffer ook onder de definitie van huiselijk geweld geplaats worden.

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis).

Huiselijk betekent niet dat het geweld altijd in huis plaatsvindt maar dat er een nauwe relatie tussen slachtoffer en dader aanwezig is. Een liefdesrelatie valt onder deze definitie omdat de leef-woonomgeving structureel is en het slachtoffer vaak noodgedwongen hierin blijft. Belangrijk is ook dat het geweld stelselmatig is en er een hoog risico op herhaling van het geweld bestaat.

Veel slachtoffers van loverboys denken aan prostitutie en het plegen van criminele feiten. Vaak denken de slachtoffers niet aan huiselijk geweld wat zeer traumatisch kan zijn.

Het advies is om bij twijfel met het expertisebureau contact op te nemen. Vaak is het een meerwaarde om deze vorm van geweldpleging mee te nemen in het ondersteunen van het slachtoffer.

Twijfel? Neem contact met ons op

CONTACT