Gezinsbegeleiding Loverboy problemen 2-daagse cursus

Gezinsbegeleiding Loverboy problemen 2-daagse cursus

De bij- en nascholing ’Gezinsbegeleiding bij loverboyproblemen’ is uniek in Nederland en gericht op counsellors, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, politie, schoolpersoneel, mentoren, vertrouwenspersonen, hulpverleners uit de gezondheidszorg, psychologen en geïnteresseerden die met dit onderwerp raakvlakken hebben. Deze cursus is het vervolg op de 2-daagse basisopleiding ‘Helse liefde’ waarin de nadruk wordt gelegd op slachtoffers, daders en een inleiding op gezinsbegeleiding en een uitgebreide verdieping omtrent het onderwerp ‘gezinsbegeleiding bij loverboyproblemen’.

Deze bij- en nascholing is op verzoek van veel voormalige cursisten ontwikkeld en gebaseerd op 18 jaar ervaring met dit onderwerp. Het begeleiden van gezinnen of sociale systemen waarbij loverboyproblemen plaatsvinden kennen specifieke problemen. Bij een verkeerde benadering of aanpak kunnen de problemen vergroten of escaleren. De praktijk heeft dit helaas met regelmaat bewezen. De inhoud van deze cursus biedt een ruim inzicht en verdieping betreffende specifieke kenmerken of processen waardoor de hulpverlener of betrokkene efficiënter kan optreden en handelen.


Inhoud

 • Inzicht in loverproblemen op het gezinssysteem
 • Gezinsdynamiek, processen en keuzemogelijkheden
 • Motiveren en ondersteunen bij complicaties en problemen
 • Toepassen 3-fasen model
 • Preventieve interacties en maatregelen
 • Eergerelateerd geweld
 • Vergroting van beschermende en herstellende vaardigheden
 • Mogelijkheden efficiënte interventie
 • Werkmaterialen
 • Workshops


Accreditatie
Er zijn voor bij – en nascholing 16 PE-punten door de Algemene beroepsvereniging voor Counselling( ABvC 2019/055) afgegeven. Bij SKJ zijn 18 punten (SKJ 204230)afgegeven voor deze cursus. U krijgt een certificaat van deelname aan het eind van de bij- en nascholing uitgereikt. Voor het verkrijgen van de accreditatiepunten bent u wel verplicht om aan beide dagen volledig deel te nemen.


Literatuur
Alle noodzakelijke materialen worden tijdens de eerste dag van de cursus uitgereikt.


Data en locatie:

Data 2021

Dag 1 : Maandag 4 oktober 2021 van 10.00 – 16.30 uur

Dag 2 : Maandag 18 oktober 2021 van 10.00 – 16.30 uur

Aangezien de verwachting is dat er veel interesse voor deze bij- en nascholing zal zijn zullen meerdere cursussen plaatsvinden.

Neem gerust met ons contact op als u hierover meer informatie wenst.

Wij zijn te bereiken via +31(0)6-13901149 of het digitale antwoordformulier op onze website.

Er kunnen minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers deelnemen aan deze bij-en nascholing. De cursus zal doorgang vinden bij een minimum aantal deelnemers. Deelname vindt plaats op basis van datum van ontvangst bij het expertisebureau Helse Liefde. 

De bij- en nascholingen vinden momenteel ONLINE plaats .

Kosten

Prijs per 01-01-2021 : € 295,-

Incompany

De mogelijkheid bestaat om deze training incompany aan te bieden. De training wordt dan voor uw organisatie specifiek afgestemd ten behoeve van de deelnemers. Hierdoor kan een betere afstemming op de betreffende doelgroep worden gedaan. Als u belangstelling heeft voor een incompany training bespreken wij uw wensen vrijblijvend in een voorgesprek. U ontvangt na vaststelling een offerte waarin de scholingsvraag, financiële kaders en een raamwerk van de training zijn opgenomen. Na bevestiging zal de training volgens vaststelling worden uitgevoerd. Tijdens de training zal rekening worden gehouden met specifieke eisen die indien mogelijk en noodzakelijk alsnog worden toegevoegd. Na de training zal een evaluatie plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via website of +31(0)6-13901149 Carla Stals.

  Cursus:
  Naam:
  Geboortedatum:
  Straat en huisnummer:
  Postcode:
  Postbus:
  Woonplaats:
  Land:
  Organisatie:
  E-mailadres: Telefoonnummer:
  Opmerking:
  *Download Leveringsvoorwaarden