Eergerelateerd geweld

Wat is eergerelateerd geweld?

Naast loverboyproblemen kan er sprake zijn van eergerelateerd geweld. Dat betekent dat de culturele achtergrond van het slachtoffer en/of sociale systeem hun normen en waarden sterk aan eer gekoppeld hebben. Hierdoor kunnen zeer ernstige, soms levensbedreigende situaties ontstaan.

Onder eergerelateerd geweld wort verstaan: Eergerelateerd geweld omvat elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of een vrouw en daarmee van zijn of haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken .

Het advies is om bij twijfel direct contact op te nemen met Veilig Thuis of politie. Indien u een casus wilt bespreken, kunt u ook met ons contact opnemen.

Casus bespreken? Neem contact met ons op

CONTACT