Eergerelateerd geweld 3-daagse cursus

Eergerelateerd geweld 3-daagse cursus

Bij eergerelateerde situaties kan het letterlijk om leven en dood gaan. Eergerelateerd geweld kan niet zonder meer vanuit een zuiver Nederland-westerse benadering worden benaderd. Betrokken partijen zouden daarbij vanuit hun eigen achtergrond, waarden en normen tekort worden gedaan. De gevolgen zijn daardoor vaak weerstand, onbegrip, onvermogen of agressie. Om deze gevolgen te voorkomen dienen eergerelateerde problemen altijd vanuit het perspectief van betrokken partijen en cultuur benaderd te worden.

Met regelmaat ervaren professionals in voorkomende situaties tekorten in hun hulpverlening over onderwerpen als huwelijksdwang, eerschending, verstoting of trotsmoord. Kennis is onontbeerlijk over onderwerpen als vroegtijdig signaleren van eergerelateerd geweld, analyse van achtergronden en motieven, goede interpretatie van feiten en omstandigheden, interculturele communicatie, veiligheid en verantwoorde interventies.

Op basis van meer dan 20 jaar ervaring heeft Stichting Manna in samenwerking met Stichting Helse liefde op veler verzoek door de hulpverlening de 3-daagse cursus ‘ Eergerelateerd geweld’ ontwikkeld. Stichting Helse Liefde heeft jarenlang veel kennis en ervaring opgedaan met loverboyproblemen en de gevolgen voor slachtoffers en hun familie uit eerculturen. Stichting Manna heeft langdurig ervaring met huiselijk geweld in multiculturele relaties. Deze cursus is op basis van jarenlange praktijkervaring ontwikkeld waardoor tijdens de cursusdagen hierop ook de nadruk ligt.

INHOUD

 • Statistieken eergerelateerd geweld
 • Wetgeving en (on)mogelijkheden
 • Definities eergerelateerde begrippen
 • (vroegtijdige) signalen
 • Risicofactoren
 • Processen en dynamieken eergerelateerd geweld
 • Informatie over slachtoffers
 • Informatie over plegers
 • Informatie over familiesystemen en sociale omgeving
 • Onderzoek, analyseren en classificeren eergerelateerd geweld
 • Hulpverlening
 • Interculturele communicatie

 

DOELSTELLINGEN

 • Inzicht in de omvang van eergerelateerd geweld
 • Het begrijpen en toepassen van eergerelateerde woorden en begrippen
 • Kennis dragen van de omvang en gevolgen door eergerelateerd geweld
 • Het kunnen herkennen van de processen bij eergerelateerd geweld
 • Het herkennen van (vroegtijdige) signalen tijdens eergerelateerd geweld
 • Kennis dragen over de juridische (on)mogelijkheden bij eergerelateerd geweld
 • Onderzoek, analyseren en classificeren van eergerelateerde informatie
 • Kennis dragen over (on)mogelijkheden en dilemma’s bij hulpverlening
 • Communiceren op intercultureel niveau

 

DOELGROEP

De training is voornamelijk bedoeld voor counselors, (school)maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, politie, schoolpersoneel, mentoren, vertrouwenspersonen, hulpverleners uit de gezondheidszorg, psychologen en geïnteresseerden die met multiculturele problemen in aanraking komen.


Prijs

Prijs per 01-01-2021 : € 440,-


Accreditatie
Er zijn voor bij-en nascholing 22 PE punten door de Algemene beroepsvereniging voor Counselling afgegeven. Door SKJ zijn 24,75 punten toegekend.


Aantal deelnemers
In verband met het type training en de interactieve vorm kunnen maximaal 20 cursisten deelnemen. Op basis van de volgorde van aanmelding zult u geplaatst worden. Indien u door het aantal aanmeldingen niet meer geplaatst kunt worden, zal een nieuwe mogelijkheid van deelname snel op de website Helse Liefde bekend worden gemaakt.

:            


Locatie
De trainingen vinden momenteel ONLINE plaats

Data 2021: Voorjaar :Donderdag 08-04-2021, donderdag 15-04-2021 en maandag 19-04-2021. Najaar: Maandag 01-11-2021, maandag 8-11-2021 en maandag 15-11-2021


Materialen
Uitgebreide reader. Overige materialen zullen indien noodzakelijk via de website van Helse Liefde digitaal worden aangereikt.


IN-COMPANY
De mogelijkheid bestaat om deze training in-company aan te bieden. De cursus wordt dan specifiek op uw organisatie afgestemd. Als u belangstelling heeft voor een in-company training worden uw wensen in een voorgesprek vrijblijvend besproken.

U ontvangt na vaststelling van het programma een offerte waarin de scholingsvraag, financiële kaders en het raamwerk van de training zijn opgenomen. Na bevestiging zal de training volgens afspraak worden uitgevoerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helse Liefde via onze website of telefoonnummer +31(0)6-13901149.

  Cursus:
  Naam:
  Geboortedatum:
  Straat en huisnummer:
  Postcode:
  Postbus:
  Woonplaats:
  Land:
  Organisatie:
  E-mailadres: Telefoonnummer:
  Opmerking:
  *Download Leveringsvoorwaarden