Basisopleiding Helse liefde 2-daagse cursus

Basisopleiding Helse Liefde 2-daagse cursus

De training is voornamelijk gericht op counsellors, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, politie, schoolpersoneel, mentoren, vertrouwenspersonen, hulpverleners uit de gezondheidszorg, psychologen en geïnteresseerden die met dit onderwerp raakvlakken hebben.


Accreditatie

Voor de cursus zijn 17 PE punten door de accreditatiecommissie van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling toegekend ( ABvC 2020/040) en deze kunnen volgens de nieuwe reglementen voor (her)registratie worden gebruikt.

Tevens is deze cursus geaccrediteerd door de SKJ voor 18 PE punten ( SKJ204206) voor Jeugdzorgwerkers, Agogen en Maatschappelijk Werkers U krijgt een certificaat van deelname aan het eind van de bij- en nascholing uitgereikt. Voor PE-punten bent u wel verplicht volledig aan beide dagen deel te nemen.


Literatuur
Alle noodzakelijke materialen worden u tijdens de eerste dag van de cursus uitgereikt.


Data en locatie
Aangezien naar verwachting veel interesse voor deze bij-en nascholing zal bestaan, zullen steeds tijdig nieuwe data bekend worden gemaakt. Neem gerust contact met ons op als u over de data meer informatie wenst. U kunt ons bereiken via : +31(0)6-13901149 of  het digitale antwoordformulier.

De  cursus vindt plaats op:

Data 2021

Dag 1 : Maandag 6 september 2021 van 10.00 – 16.30 uur

Dag 2 : Maandag 13 september 2021 van 10.00 – 16.30 uur

Er kunnen minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers aan de bij- en nascholing deelnemen. Deelname vindt plaats op basis van datum van ontvangst bij het expertisebureau Helse Liefde. De bij- en nascholingen vinden momenteel ONLINE plaats. Aanvang: 10.00 uur Einde: 16:30 uur


Kosten
Prijs per 01-01-2021 : € 295,-


Incompany
De mogelijkheid bestaat om deze training incompany aan te bieden. De training wordt dan voor uw organisatie specifiek afgestemd ten behoeve van de deelnemers. Hierdoor kan een betere afstemming op de betreffende doelgroep worden gedaan. Als u belangstelling heeft voor een incompany training bespreken wij uw wensen vrijblijvend in een voorgesprek. U ontvangt na vaststelling een offerte waarin de scholingsvraag, financiële kaders en een raamwerk van de training zijn opgenomen. Na bevestiging zal de training volgens vaststelling worden uitgevoerd. Tijdens de training zal rekening worden gehouden met specifieke eisen die indien mogelijk en noodzakelijk alsnog worden toegevoegd. Na de training zal een evaluatie plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via website of +31(0)6-13901149 Carla Stals.


Doelstellingen en inhoud:

 • inzicht krijgen in statistische probleemstelling en feitelijkheden
 • processen en interacties deelnemende partijen
 • definities en informatie over slachtoffers en loverboys/pooierboys
 • signalering slachtoffers en daders via taxatiemethode
 • hulpverlening algemeen
 • ouderbegeleiding
 • systeemgerichte mogelijkheden van interventie
 • screening en aanpak probleemsituaties
 • hulpverleningsfasen slachtoffers
 • methoden en (on)mogelijkheden hulpverlening

  Cursus:
  Naam:
  Geboortedatum:
  Straat en huisnummer:
  Postcode:
  Postbus:
  Woonplaats:
  Land:
  Organisatie:
  E-mailadres: Telefoonnummer:
  Opmerking:
  *Download Leveringsvoorwaarden