Opleidingen

In Nederland is het onderwerp ‘loverboys’ of ‘pooierboys’ een steeds actueler onderwerp geworden. Alarmerende signalen, berichtgevingen door de media en probleemsituaties binnen de hulpverlening ondersteunen deze actualiteit.

Vanaf 1995 heeft Stichting Manna in Limburg en Brabant ervaring met dit onderwerp opgebouwd door de vele verschillende manieren van aanpak, onderwijs, preventie en hulpverlening. Gezien de complexiteit en de vele invalshoeken is op 6 april 2010 ‘Helse Liefde ‘ opgericht, die zich volledig op dit probleemgebied en mogelijkheden van ondersteuning aan ouders en sociale omgeving, onderwijs en voorlichting richt.

Voor een goede professionele begeleiding heeft Helse Liefde een tweedaagse bij- en nascholing ontwikkeld die hulpverleners en geïnteresseerden voldoende kennis en adviezen biedt om met de meest verschillende problemen binnen dit onderwerp aan de slag te gaan. Het kennisgebied omvat (potentiële) slachtoffers, daders, ouders, hulpverlening alsook de processen betreffende interacties, gevolgen en mogelijkheden van aanpak en begeleiding.

De grondgedachte van de bij- en nascholing is niet altijd het verliefd maken van het slachtoffer maar de toepassing van emotionele manipulerende tactieken door de daders gericht op de kwetsbaarheid van (potentiële) slachtoffers. Veel slachtoffers zijn niet altijd verliefd maar staan wel onder emotionele manipulatieve psychische druk waardoor zij niet uit de invloedssfeer van loverboys kunnen komen.

Basisopleiding Helse Liefde 2-daagse cursus

MEER INFO

Gezinsbegeleiding Loverboy problemen 2-daagse cursus

MEER INFO

Financiën

De kosten van voorlichtingen op scholen, adviesgesprekken en opleidingen oor professionals kunt u opvragen bij de administratie via 046-4741622.