Helse Liefde

Over Ons

Wij bieden advies en eerste ondersteuning aan ouders, verzorgers en professionals bij de meest uiteenlopende zaken die met loverboyproblemen en de gevolgen daarvan te maken hebben. Eveneens hebben wij een groot aanbod aan preventieprojecten voor (basis)scholen, oudergroepen, professionals, etc. Wij bieden geen zorgaanbod of jeugdhulpverlening. Hiervoor verwijzen wij naar de reguliere organisaties. Voor meldingen over loverboys of signalen bij mogelijk slachtoffers verwijzen wij door naar het meldpunt aanpak loverboys Limburg. Uniek voor Nederland is een speciale tweedaagse geaccrediteerde opleiding voor professionals, die de vele aspecten van loverboyproblematiek en de gevolgen diepgaand behandelt. Tevens is vanaf oktober 2015 een nieuwe unieke bij- en nascholing ‘Gezinsbegeleiding loverboyproblemen‘ te volgen waarbij de nadruk ligt op het sociale systeem. Meer informatie vindt u onder de pagina ‘professionals‘.

Bekijk onze informatie film over loverboys

Bekijk het filmpje

Historie

Voorafgaande aan de oprichting van Helse Liefde was Stichting Manna al 15 jaar gericht op problemen rondom loverboys en de gevolgen voor slachtoffers en hun sociale omgeving. Met name het preventieproject ‘Helse Liefde’ is bij veel scholen en professionals bekend. Door samenwerking tussen Marlies Levels van Stichting Partners in Welzijn en Theo Hendrickx van Stichting Manna werd veel baanbrekend werk verricht om bekendheid te geven aan het fenomeen loverboys en de vele negatieve gevolgen voor slachtoffers en hun sociale omgeving . De media heeft hieraan meerdere keren ruim aandacht besteed. Vanuit dit preventieproject zijn meerdere werkgebieden ontstaan die uiteindelijk op 6 april 2010 tot de oprichting van Helse Liefde hebben geleid.

image

Hoofdaccenten

 • ondersteuning aan ouders en verdere sociale omgeving van slachtoffers van loverboyactiviteiten
 • advies, ondersteuning aan en opleiding van professionele hulpverleners
 • voorzien in maatgesneden preventiepakketten en opleidingen
 • onderzoek en ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en projecten ter bestrijding van loverboyproblemen
 • ontwikkelen van goede netwerkverbindingen
 • Visie

  De visie van ons is dat zij haar doelstellingen kan bereiken door:

  • het verlenen van advies en ondersteuning aan personen die betrokken zijn bij loverboyproblematiek en om hulp vragen
  • het organiseren van preventieve activiteiten gericht op loverboyproblematiek
  • het verlenen van informatie en hulp aan ouders of betrokken sociaal systeem
  • het ontwikkelen van programma’s en methoden van preventie en hulpverlening voor hulpverleners en andere professionals betreffende loverboyproblematiek
  • het samenwerken met netwerkpartners ten behoeve van preventie en hulpverlening tijdens loverboyproblemen

  Doelstellingen

  Helse Liefde heeft de volgende doelstellingen:

 • het voorkomen van slachtoffers van loverboys, door middel van voorlichting en preventie
 • het bieden van ondersteuning aan ouders en/of gezinsleden van slachtoffers van loverboys enerzijds en de betrokken sociale omgeving anderzijds
 • ondersteunen van professionals op velerlei gebied gericht op loverboyproblematiek en de negatieve gevolgen
 • Bestuur/Team

  Helse Liefde stuurt een team van professionals aan die hun medewerking verlenen op verschillende terreinen.

  Hierdoor kan adequater ondersteuning worden verleend.

  Alle professionals werken mee aan de preventieprojecten.

  De overige werkzaamheden zijn onderverdeeld in het ondersteunen en begeleiden van het sociale systeem van slachtoffers, het adviseren en trainen van professionals, ouders, verzorgers en organisaties of instellingen die met loverboyproblemen in aanraking komen en het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en projecten.

  Het bestuur bestaat uit

  Lou Mom

  Voorzitter

  Bertha Verkerk

  Secretaris

  Piet Korving

  Penningmeester

  Theo Hendrickx

  Adviseur / docent

  Wilma Thijs

  Dagelijks secretariaat

  Het preventieteam bestaat uit

  Cora
  Reggie
  Monica
  Betty
  Judith